skip to Main Content
934 272 228 fqcatalana@fibrosiquistica.org
S’aprova L’administració D’una Dosi Addicional De La Vacuna Contra La Covid-19 En Persones Trasplantades

S’aprova l’administració d’una dosi addicional de la vacuna contra la covid-19 en persones trasplantades

El dia 8 de setembre, la Comissió de Salut Pública del Ministeri de Sanitat, d’acord amb les recomanacions de l’Agència Europea del Medicament (EMA), va aprovar l’administració de la 3a dosi addicional de la vacuna contra la Covid-19 a pacients en “situació greu d’immunosupressió” entre els que es troben, lògicament, les persones trasplantades, tant d’òrgans sòlids com de progenitors hemopoètics.

L’evidencia científica ha aprovat una menor efectivitat de les vacunes en pacients immunodeprimits, ja sigui a través d’una inferior creació d’anticossos o d’una menor resposta immunitària cel·lular. Per altra banda, estudis publicats en els darrers mesos, amb experiències en altres països, han demostrat que l’administració d’una 3a dosi, o dosi addicional, en aquests pacients ajuda a incrementar aquesta immunitat contra el virus. En aquest sentit, un cop aprovada per les autoritats sanitàries corresponents, el sistema sanitari ja està preparat per posar en marxa de nou el procediment per administrar aquesta dosi addicional a les persones immunodeprimides durant els propers dies.

Per a més informació a http://trasplantaments.gencat.cat/ca/detall/noticia/Dosi_addicional_vacuna_covid

Back To Top
×Close search
Search