skip to Main Content
934 272 228 fqcatalana@fibrosiquistica.org

Avís Legal

L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE FIBROSI QUÍSTICA, és una associació inscrita al registre d’associacions de la Generalitat nº 10.164, secció1ª – NIF G58769670.

L’associació és propietària del nom de domini www.fibrosiquistica.org

L’associació es la responsable del tractament de dades de caracter personal.
Passeig Reina Elisenda de Montcada 5 08034 – Barcelona
Tf. i Fax 93 427 22 28
e-mail: fqcatalana@fibrosiquistica.org

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

L’usuari accedeix voluntàriament a aquesta pàgina web, la qual cosa implica que la utilitzarà d’acord amb aquest avís legal, la llei i la bona fe. La utilització d’aquesta pàgina web suposa l’acceptació d’aquest avís legal.

Les pàgines web d’aquest lloc web poden ser visitades lliurement pels usuaris, llevat que s’implementi un espai restringit a aquells  i aquelles usuàries que per accedir-hi disposin d’una contrasenya proporcionada per l’associació Catalana de Fibrosi Quística. L’usuari no facilitarà l’ús de la seva contrasenya a tercers. L’associació Catalana de Fibrosi Quística no es fa responsable dels danys i perjudicis que s’ocasionin a l’usuari com a conseqüència de la pèrdua o robatori de la contrasenya i de l’ús per part de tercers.

L’associació Catalana de Fibrosi Quística es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut d’aquest avís legal així com el dret d’alterar la forma d’accés a la seva pàgina web sense previ avís; per tant, i per a una correcta utilització del lloc web, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.

L’associació Catalana de Fibrosi Quística manté aquesta pàgina web amb l’objectiu de facilitar l’accés a una informació d’interès per als usuaris i usuàries, actualitzada i exacta. Per aquest motiu, demanem la col·laboració de les usuàries i usuaris de la pàgina, que poden fer-nos arribar les seves aportacions i suggeriments a través de l’adreça fqcatalana@fibrosiquistica.org

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Aquesta pagina web i els continguts inclosos: articles, texts, imatges, logotips, marques, altres elements de la imatge corporativa, etc. estan protegits per la legislació vigent en propietat industrial i intel•lectual i són propietat de l’associació Catalana de Fibrosi Quística  o de tercers que han autoritzat el seu ús a l’associació Catalana de Fibrosi Quística, quedant expressament prohibida la seva explotació sense l’autorització expressa de l’associació Catalana de Fibrosi Quística  que haurà de ser sol•licitada i concedida per escrit.

L’accés a aquest lloc web no suposa, en cap cas, l’adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat sobre els continguts que hi figuren.
L’associació Catalana de Fibrosi Quística  es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts d’aquest lloc web, en qualsevol moment i sense previ avís.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

L’associació Catalana de Fibrosi Quística  es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc web, així com la prestació de qualsevol servei a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius tècnics, de seguretat, de manteniment o per qualsevol altra causa.

L’associació Catalana de Fibrosi Quística   no serà responsable en cas de que s’hagi d’interrompre el servei, retard o mal funcionament i altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que s’escapen del control de l’associació Catalana de Fibrosi Quística  i/o siguin degudes a una actuació dolosa o culpable de l’usuari i/o tinguin el seu origen per causes de força major.

La informació continguda en aquest lloc web pot no ser correcta, malgrat els esforços duts a terme per aconseguir-ne l’exactitud i l’actualització. En conseqüència, L’associació Catalana de Fibrosi Quística  no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.

Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs webs del contingut, la utilitat o l’exactitud dels quals no es pot responsabilitzar l’associació Catalana de Fibrosi Quística . La incorporació d’un enllaç en aquest lloc web no pot considerar-se una recomanació als usuaris perquè l’utilitzin; la decisió d’utilitzar-lo és responsabilitat d’aquests últims.

L’associació Catalana de Fibrosi Quística  no es fa responsable dels danys i els perjudicis derivats de l’ús d’aquest lloc web o dels seus continguts, i no garanteix l’absència de virus o la impossibilitat de causar danys en els sistemes informàtics de l’usuari.

L’associació Catalana de Fibrosi Quística  no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d’aquest lloc web.

POLÍTICA DE PRIVACITAT​

De conformitat amb normativa vigent en Protecció de Dades, en concret, del reglament (UE) 2016/679 relatiu a les dades de caràcter personal, l’informem que les dades que ens ha facilitat per qualsevol mitjà, incloent-hi els incorporats a la present comunicació passaran a formar part d’un fitxer degudament legalitzat davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades titularitat ASSOCIACIÓ CATALANA de Fibrosi Quística. Aquestes dades han de ser, únicament, tractades amb la finalitat de donar resposta i / o gestionar la sol·licitud que ens hagi realitzat. En qualsevol moment vostè té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant les seves dades personals, per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries, tot això mitjançant escrit dirigit a la nostra adreça d’accés a Passeig Reina Elisenda de Montcada 5 08034 Barcelona o bé mitjançant correu a fqcatalana@fibrosiquistica.org.

Aquest missatge es dirigeix ​​exclusivament al seu destinatari i pot contenir informació CONFIDENCIAL sotmesa a secret professional o la seva divulgació estigui prohibida en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho comuniqui immediatament per aquesta mateixa via i procedeixi a la seva destrucció.

DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En el cas de complimentar la butlleta d’inscripció a l’Associació Catalana de Fibrosi Quística o de realitzar consultes per formulari de contacte, o correu electrònic:
De conformitat amb la normativa vigent en Protecció de Dades, l’Associació Catalana de Fibrosi Quística l’informa que les dades contingudes en la butlleta, formulari o  correu electrònic que ens adreci seran tractades de forma confidencial i s’incorporaran en fitxers automatitzats, d’ús exclusiu de l’associació, inscrits en el Registre General de Protecció de Dades.

Les seves dades es conservaran durant el temps que vulgui mantenir la relació i no es cediran ni comunicaran, excepte si per fer-li arribar la informació de les activitats que organitzem o de les que fem difusió per a la recollida de fons a favor de la investigació de la fibrosi quística, així com per mantenir-lo informat de notícies i avenços mèdics, necessitéssim emprar mitjans electrònics aliens. Pel que fa a la revista en format paper, si dona la seva conformitat, la seva informació de contacte serà comunicada a l’empresa de missatgeria Meydis S.L. En qualsevol moment, tindrà Dret a obtenir confirmació sobre si en estem tractant les seves dades personals. Per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol•licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris, tot això mitjançant escrit dirigit a la nostra adreça, Passeig Reina Elisenda de Montcada 5 08034 Barcelona, o bé mitjançant correu a fqcatalana@fibrosiquistica.org .

——–

A efectes de la “Web mèdica acreditada” la referent mèdica de la web és la Dra. Montserrat Bosque García N. col·legiada 8544 – Coordinadora de la Unitat de Pneumologia, Al·lèrgia i Immunologia Clínica Pediàtrica – Unitat de Fibrosi Quística, de l’Hospital de Sabadell – Corporació Sanitària Parc Taulí

Back To Top
×Close search
Search