skip to Main Content
934 272 228 fqcatalana@fibrosiquistica.org
Homenatge Al Celestino Raya I Al Pedro Gaona

Homenatge al Celestino Raya i al Pedro Gaona

La Fundació Espanyola de Fibrosi Quística va organitzar amb motiu del Congrés Nacional de Fibrosi Quística a Barcelona, la V Jornada d’ actualització de la Fibrosi Quística en la seu del Congrés.

En el marc de la V Jornada d’actualització de la Fibrosi Quística es va fer un homenatge al Celestino Raya i al Pedro Gaona per la seva trajectòria al capdavant de l’Associació Catalana de Fibrosi Quística. L’acte va estar presentat pel periodista, comunicador i amic de l’entitat, Jordi Hurtado.

L’acte d’homenatge al Celestino Raya i Pedro Gaona, president i vicepresident de l’Associació Catalana de Fibrosi Quística d’ençà que van substituir al Jordi Esclusa, el fundador i primer president de l’entitat en 1988 fins al mateix any 2023, va començar amb un vídeo amb imatges de més de 35 anys al capdavant de l’associació, del Celestino i del Pedro.

A continuació van començar els parlaments. El primer parlament va anar a càrrec del president de la Fundació Espanyola de FQ, el Dr. Óscar Asensio, qui va destacar la tenacitat, la capacitat de treball i l’entusiasme que tant el Celestino com el Pedro havien imprès a una entitat que ha anat creixent amb bel·ligerància a la vegada que en associats amb una única i exclusiva voluntat: lluitar contra la malaltia que ha estat l’assot de centenars de nens i nenes i de les seves famílies i que gràcies a la perseverança, la lluita, la insistència i la pressió, han aconseguit, al llarg dels anys, enormes assoliments. El Dr. Asensio no només va valorar el treball que havien fet amb l’Associació Catalana de Fibrosi Quística a Catalunya i amb la Federació Espanyola de FQ a Espanya, sinó una cosa, que no es coneix tant, però que demostra la qualitat humana d’aquestes dues persones i de l’equip de l’entitat: el suport constant als més desafavorits en països menys desenvolupats, especialment a sud-americà, on l’Associació ha impulsat la solidaritat humana i la professional i s’ha donat ajuda cada vegada que s’ha fet falta.

A continuació el president de la Federació Espanyola de Fibrosi Quística, Juan Da Silva, va agrair la presència de tantes persones a l’acte d’homenatge, senyal, va explicar, de l’afecte que molts professionals i famílies senten i segur que sentiran cap aquestes dues persones homenatjades, dues persones que s’han deixat la pell en l’esforç i que han fet de la seva tasca un exemple de persistència i bon fer.

Per últim, va ser l’actual president de l’Associació Catalana de Fibrosi Quística, Paco García, qui va fer un discurs molt emotiu a aquestes dues persones que tant han treballat per l’associació i per la Fibrosi Quística en general.

Una vegada van acabar els parlaments, es va fer entregar dels obsequis i guardons i es va tancar l’acte amb les emocionants paraules del Celestino Raya i del Pedro Gaona agraint l’homenatge i fent a la vegada una promesa de no abandonar ni l’entitat, ni l’energia per continuar lluitant contra la Fibrosi Quística.

Una vegada acabat l’acte d’homenatge, van continuar la Jornada amb les diferents ponències que van tractar temes tan interessants i importants, com són la lluita contra les infeccions, les alternatives terapèutiques als antibiòtics, l’ús i maneig de dispositius de nebulització i l’impacte dels nous moduladors en la vida diària de les persones amb Fibrosi Quística.

Una jornada molt interessant i on vam poder veure el gran treball que s’està fent als laboratoris per aconseguir erradicar les infeccions.

A continuació algunes fotogràfies de l’homentage al Celestino Raya i al Pedro Gaona i de la V Jornada:

 

 

 

Back To Top
×Close search
Search