skip to Main Content
934 272 228 fqcatalana@fibrosiquistica.org
El Ministeri De Sanitat Inclou En El SNS Les Indicacions Pediàtriques Dels Moduladors

El Ministeri de Sanitat inclou en el SNS les indicacions pediàtriques dels moduladors

En la reunió de la Comissió Interministerial de Preus dels Medicaments (CIPM) celebrada el 19 de juny, es va acordar autoritzar el finançament per les noves indicaciones pediàtriques d’aquests tres moduladors CFTR de Vértex (Orkambi, Kaftrio i Kalydeco), que molt aviat s’inclouran en el Nomenclator del SNS i es podran prescriure pels professionals mèdics per tractar la Fibrosi Quística.

En concret s’ha aprovat:

– Kaftrio per nens/es de 2 a 5 anys.

– Orkambi a partir d’un any.

– I Kalydeco a partir de quatre mesos.

Podeu llegir la nota de premsa del Ministeri de Sanitat en aquest enllaç:

https://fibrosiquistica.org/wp-content/uploads/2024/06/NOTAINFORMATIVACIPM_JUNIO2024.pdf

Back To Top
×Close search
Search