skip to Main Content
934 272 228 fqcatalana@fibrosiquistica.org
portada guia cat
Administració domiciliària d’antibiòtics intravenosos a pediatria

Publicacio
Aquest és un manual senzill i didàctic, preparat per un grup de professionals de Vall d’Hebron de diferents especialitats, que explica, per exemple, què és un catèter i com es pot mantenir en bones condicions, què cal fer abans d’administrar la medicació, com preparar la medicació o què cal fer davant un problema o signe d’alerta relacionat amb l’administració de l’antibiòtic. La guia conté també una sèrie d’il·lustracions explicatives per facilitar la comprensió de tota la informació. Per tant, aquesta guia permet que els familiars i cuidadors trobin una resposta ràpida als seus dubtes. Igualment, els professionals de Vall d’Hebron estan disponibles per ajudar-los sempre que sigui necessari

Back To Top
×Close search
Search