skip to Main Content
934 272 228 fqcatalana@fibrosiquistica.org
infermeria
Capacitació en l’administració de teràpia inhalada a pacients pediàtrics i adolescents amb fibrosi quística

Publicacio
Comunicació en el Xè Congrés de l’Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica
L’equip multidisciplinari d’Infermeria (Amanda Ferrer, Adriana Farré, Sara Farrero, Maria Carmen Soto), amb la col•laboració de les neumòlogues pediàtriques (Dra Sandra Rovira, Dra Silvia Gartner) de la Unitat de Fibrosi Quística (FQ) de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH) van presentar la comunicació amb el títol de “Capacitació en l’administració de teràpia inhalada a pacients pediàtrics i adolescents amb fibrosi quística” al Xè Congrés de l’Associació d’Infermeria Pediàtrica (ACIP) els dies 19, 20 i 21 d’octubre a Lloret de Mar.

Aquesta comunicació presentada per Amanda Ferrer infermera de la Vall d’Hebron es focalitza en la capacitació que reben els pacients i cuidadors sobre les cures en l’administració de la teràpia inhalada a través de la intervenció de la infermera especialista en FQ i que es dur a terme de manera coordinada i multidisciplinar amb la resta de l’equip de la Unitat i que té dos objectius principals :
1) Proporcionar la educació sanitària als pacients (i els seus cuidadors) que necessiten teràpia inhalada domiciliària sobre l’ensinistrament, ús i neteja de les cambres d’inhalació, sistemes de nebulització per a la correcta administració del fàrmac.
2) Ajudar a promoure el compliment terapèutic amb estratègies de suport, reforç i unificació de les cures Infermers als pacients i a les seves famílies oferint-los proximitat durant tot el tractament nebulitzat al domicili.

En resum, la teràpia inhalada és el mètode de tractament que permet administrar substàncies directament a l’arbre traqueo bronquial i alveolar, millora la mobilitat de la mucositat, la hidratació de la via aèria i la funció pulmonar. Aquesta teràpia només és útil si pot administrar-se de forma adequada per aconseguir que la dosi desitjada pugui arribar a les vies respiratòries inferiors per la seva eficàcia. És per aquest motiu pel que s’incideix que l’equip d’infermeria instrueixi als pacients, cuidadors en una excel•lent educació sanitària. La capacitació de la teràpia inhalada en els pacients i els seus cuidadors principals s’estructura en 3 sessions que es adapten segons les necessitats de cada pacient i en què destaca aspectes rellevants: la valoració mèdica, l’educació terapèutica per part de la infermera especialista de FQ i el seguiment en els controls de rutina per part de tot l’equip multidisciplinari. Aquesta comunicació és el resultat de l’experiència de la pràctica clínica exercida per l’equip multidisciplinari (infermeres i metges), la qual estableix el paper d’infermeria com a enllaç entre el metge, pacients i famílies en cas de dubtes i solució de problemes vers el tractament nebulitzat al domicili.

Cal destacar que la comunicació presentada va tenir un valor afegit gràcies a la col•laboració d’una família que ha cedit la seva experiència per poder mostrar la intervenció portada a terme durant l’activitat assistencial sobre l’educació sanitària de la teràpia inhalada realitzada a la Unitat, a través de l’enregistrament d’un vídeo que va ser mostrat en aquesta comunicació, com a part de acompanyar-los i oferir-los proximitat al procès d’atenció i tolerabilitat a la terapia inhalada.

Finalment, a més s’ha proposat poder integrar la intervenció sobre la capacitació de l’administració de la teràpia inhalada com una proposta a la “Guia d’administració d’antibiòtics a domicili en Pediatria de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron”.

Back To Top
×Close search
Search