El cas de l' Anna Noguera Armero afectada de FQ

A la revista de La Marató "Històries compartides: 10 testimonis de malalties minoritàries" apareix l'Anna Noguera Armero amb la seva família donant testimoni de la Fibrosi Quística.

Recordem que hi han més de 7.000 malalties minoritàries, un grup que engloba patologies molt diferents entre si, però que tenen en comú que són greus, cròniques, progressives i discapacitants, i cadascuna afecta un màxim de 5 persones de cada 10.000. Només a Catalunya hi ha 400.000 persones afectades. Gràcies a aquesta revista s'han conegut les històries de 10 persones, entre elles l'Anna, afectada de FQ.

Per a més informació podeu consultar la web de La Marató: https://www.ccma.cat/tv3/marato/histories-compartides-testimonis-de-malalties-minoritaries/noticia/2966417/