skip to Main Content
934 272 228 fqcatalana@fibrosiquistica.org

Qui som

L’Associació Catalana de Fibrosi Quística, es constituí el 18 de juny de 1988, a partir d’un grup de pares d’afectats d’aquesta malaltia que veieren els avantatges de col·laborar junts en benefici dels pacients i les seves famílies.

Missió

Treballar, amb tots els implicats, per la millora de la qualitat de vida dels afectats de Fibrosi Quística i les seves famílies, lluitant a la vegada contra les causes d’aquesta malaltia.

Visió

En l’horitzó de l’Associació Catalana de Fibrosi Quística hi ha el dia en que la investigació i el tractament de la FQ disposarà de tots els recursos (humans, materials i econòmics) necessaris per donar una bona qualitat de vida als afectats i les seves famílies, i per controlar aquesta malaltia, gràcies a un treball coordinat entre tots els agents i a una actuació plenament eficient.

Objectius:

  • Aconseguir la participació activa dels afectats i famílies en la lluita contra la FQ, mitjançant la informació, la formació i l’organització.
  • Millorar la vida quotidiana dels afectats i les seves famílies mitjançant el suport, l’acompanyament i l’assessorament.
  • Contribuir a la millora en el diagnòstic, el tractament i la recerca mitjançant el suport a la investigació, la formació de professionals, la consolidació de les Unitats de FQ…i altres activitats que es vegin necessàries.
  • Contribuir a la lluita contra la FQ, la millora de la sanitat pública i els drets de les persones amb discapacitat, mitjançant la coordinació amb altres entitats similiars.
  • Millorar la situació dels afectats i associacions de països en condicions més precàries vehiculant iniciatives solidàries.
  • Aconseguir la implicació del conjunt de la societat en el nostre anhel, mitjançant la divulgació, la relació amb altres professionals implicats (mestres, treballadors/es socials,…) i la complicitat d’entitats públiques i privades en els nostres projectes.
Back To Top
×Close search
Search