skip to Main Content
934 272 228 fqcatalana@fibrosiquistica.org

Equips de recerca

L’Associació Catalana de Fibrosi Quística subvenciona actualment projectes d’investigació bàsica i clínica, i recolza l’assistència i el tractament als tres hospitals de referència de Catalunya.

(Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge) IDIBELL

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge és un centre en medicina cel·lular, on la recerca básica d’alt nivel està al servei de preguntes clíniques rellevants i del desenvolupament econòmic.
L’IDIBELL és una fundació creada l’any 2004, a partir de la fusió de diverses entitats d’investigació, participat per l’Hospital Universitari de Bellvitge, l’Institut Català d’Oncologia, la Universitat de Barcelona i l’Institut de Diagnòstic per la imatge. L’Institut està integrat en el parc de Salut de L’Hospitalet Biopol.
Els principals socis científics de la fundació són la Universitat de Barcelona , l’Institut Català d’Oncologia i l’Institut Català de la Salut (Hospital Universitari de Bellvitge). Des de març de 2009, és un dels cinc centres d’investigació espanyols acreditats com a institut d’investigació sanitària per l’Instituto de Salud Carlos III.

Centre de Genètica Mèdica i Mol·lecular.

El centre està format per un grup multidisciplinar amb formació específica en les àrees de Genètica Humana, Bioquímica i Biologia Cel·lular i Mol·lecular i l’interès del qual se centra en el camp de les investigacions biomèdiques.
Els components sèniors del grup van pertànyer a l’equip del Dr. Xavier Estivill, i van ser els pioners en la investigació genètica i el diagnòstic de la Fibrosi Quística en el nostre país, i segueixen realitzant destacades contribucions a nivell internacional en aquest camp. A més a més, han incorporat a nous membres al departament amb un excel·lent reputació i experiència en temes com transferència gènica, reparació gènica dirigida, aïllament, manipulació in vitro e in vivo i caracterització de cèl·lules mares mesenquimals. Aquest coneixement exhaustiu del grup així com la coordinació amb altres grups d’investigació fan aquest Centre de Genètica Mèdica i Mol·lecular un centre referent a nivel internacional sobre la Fibrosi Quística.

Membres de l’equip:

 • Dr. Josep Maria Aran

Hospital Universitari Vall d’Hebron.

L’Hospital Universitari Vall d’Hebron, actualment el primer complex hospitalari de Catalunya i un dels més grans de l’Estat espanyol, està integrat per quatre grans centres –l’Àrea General. L’Àrea Maternoinfantil, l’Àrea de traumatologia i Rehabilitació i la Unitat de Cirurgia sense Ingrés (Parc Sanitari Pere Virgili) –que aplega pràcticament totes les especialitats mediques i quirúrgiques amb un total de 1.400 llits. L’Hospital Vall d’Hebron acull a més diversos centres docents universitaris, empreses publiques de serveis sanitaris, centres de recerca, laboratoris i altres instal·lacions.
L’Hospital Vall d’Hebron és un dels tres hospitals de referència de fibrosi quística a Catalunya. La Unitat de Fibrosi Quística està situada en un espai de l’Àrea Maternoinfantil de l’Hospital. La Unitat de FQ està composta per la Unitat infantil i la Unitat d’adults.

Membres de la Unitat:

Unitat infantil

 • Dra. Sílvia Gartner
 • Dr. Antonio Moreno

Unitat adulta

 • Dr. Javier De Garcia
 • Dr. Antonio Álvarez

St. Joan de déu​

L’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat, Barcelona, és un hospital capdavanter i de referència per a l’assistència pediàtrica i obstétrico-ginecològica i d’alta tecnologia i especialització. L’Hospital Sant Joan de Déu és un dels tres hospitals de referència de fibrosi quística a Catalunya. La Unitat de FQ està composta per la Unitat infantil.

Metges de la Unitat:

 • Dra. Maria Cols
 • Dr. Jordi Costa

Hospital de Sabadell –Coorporació Parc Taulí

La missió de l’Hospital és: Dóna assistència especialitzada, integral, personalitzada i de qualitat, de forma programada i urgent de les persones en situació de malaltia aguda o d’agudització de malaltia crònica. Considerar els aspectes relacionats amb la prevenció, el control, la rehabilitació i la reintegració del mallat sota els principis de priorització basats en la prevalença, la severitat i la complexitat dels seus problemes de salut. Fomentant l’ús més pertinent dels dispositius existents mitjançant la cooperació amb altres agents dels sistema sanitari. L’Hospital de Sabadell és un dels tres hospitals de referència de fibrosi quística a Catalunya. La Unitat de FQ està composta per la Unitat infantil i la Unitat d’adults.

Metges de la Unitat:

 • Dr. Óscar Asensio
 • Dra. Montserrat Bosque.

Institut de Bioneginyeria de Catalunya (IBEC)

L’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) és un centre de recerca interdisciplinària amb seu a Barcelona. Dedicat a la recerca interdisciplinària d’excel·lència en les fronteres de l’enginyeria i les ciències de la vida, l’objectiu de l’IBEC és generar nou coneixement mitjançant la combinació d’àrees com la nanomedicina, la biofísica, la biotecnologia, l’enginyeria de teixits i les aplicacions de les tecnologies de la informació en salut.
L’IBEC es va crear l’any 2005 pels departaments d’Innovació, Universitats i Empresa i de Salut de la Generalitat de Catalunya, per la Universitat de Barcelona (UB) i per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment, la relació de l’IBEC amb els investigadors de la UB i la UPC es continua regint per l’acord marc signat el 2008.
Actualment, l’Institut té 17 grups de recerca i 250 investigadors, així com personal procedent de 20 països diferents. La seva ubicació al Parc Científic de Barcelona, en un entorn biomèdic molt estimulant, li permet treballar de manera estreta amb organismes públics i privats interessats en les aplicacions biomèdiques de la nanotecnologia.
El model IBEC representa l’evolució dels instituts biomèdics del segle XX, entre els quals l’Institut Fraunhofer d’Enginyeria Biomèdica (IBMT) o l’Institut Nacional de Bioenginyeria i Imatges Biomèdiques (NIBIB-NIH, EUA). L’IBEC forma part d’una nova onada d’iniciatives en recerca que van començar a funcionar la dècada passada, amb interessos i punts de vista compartits davant del desafiament que implica fer avançar les fronteres del coneixement en la ciència experimental per tal d’afavorir la recerca clínica i biomèdica. El denominador comú d’aquestes noves iniciatives és l’atenció prioritària a un enorme repte: com fer quantitativa la ciència de la vida a qualsevol escala, aprofitant al màxim la força sense precedents sorgida de la convergència entre nano, bio i TIC.

Les infeccions bacterianes: teràpies antimicrobianes
Les malalties infeccioses constitueixen un problema de salut pública important tenaç i arreu del món. L’aparició i augment de la prevalença de soques bacterianes que són resistents als antibiòtics disponibles exigeixen el descobriment de nous enfocaments terapèutics. A més, hi ha una necessitat urgent per a la detecció fiable i ràpida de bacteris que infecten i el seu patró de resistència als antibiòtics.
Bacterianes de síntesi d’ADN obrir nous horitzons en el descobriment de noves dianes antibacterians causa de les diferències notablement en el sistema eucariota. L’enzim ribonucleòtid reductasa (RNR) catalitza la reducció de ribonucleòtids als desoxiribonucleòtids corresponents (dNTP) i per tant proporciona els elements bàsics per a la síntesi i reparació de l’ADN. Tres classes diferents seran limitats similituds de seqüència s’han descrit per aquest enzim essencial: classe I (nrdAB / nrdEF) és depenent d’oxigen; classe II (nrdJ) és indiferent a l’oxigen; i classe III (nrdDG) és sensible a l’oxigen. El saldo dels diferents dNTPs ha de ser regulat acuradament i la RNR enzims, així com el seu joc expressió papers importants. En el món bacteriana no se sap que es requereixen reguladors transcripcionals per controlar l’expressió dels diferents gens RNR i el seu paper en la patogènesi. El nostre laboratori té com a objectiu investigar noves teràpies antimicrobianes per combatre les infeccions bacterianes amb diferents objectius:

 • Primer, per establir les bases moleculars dels gens RNR regulació, la seva importància en la formació de la virulència i la biopel·lícula;
 • Segon, la identificació i selecció de noves molècules per a la inhibició altament selectiva de RNR bacteriana;
 • Tercer, mitjançant l’ús de tècniques de nanomedicina el desenvolupament de nanopartícules nous i específics per lliurar els antibiòtics existents o nous identificar fàrmacs antimicrobians, especialment quan els bacteris estan creixent a la biopel·lícula, prop de les condicions fisiològiques de la malaltia i on falla la quimioteràpia actual;
 • Finalment, utilitzarem lab-on-a-xip tecnologia, i, en particular dielectroforesi, per estudiar els camps elèctrics en la fisiologia cel·lular bacteriana i també per concentrar els patògens bacterians i facilitar la seva detecció, especialment per a la identificació de bacteris que són multi- resistents a diferents antibiòtics.

Creiem que aquest projecte serà beneficiós per a la societat, ja que explorem l’ús de diferents mètodes de bioenginyeria per dilucidar formes de diagnosticar i eradicar els bacteris resistents a múltiples fàrmacs.

Font: http://www.ibecbarcelona.eu/es/

Membres de l’equip:

 • Dr. Eduard Torrents
 • Aida Baelo
 • Anna Crespo
 • Lucas Pedraz
 • Pep Astola
 • Ana Jareño
Back To Top
×Close search
Search