L’Associació Catalana de Fibrosi Quística és una entitat declarada d’utilitat pública des de l’any 2006.
Principalment els recursos de l’Associació s’obtenen mitjançant les quotes de socis, subvencions, campanyes de captacions de fons i donacions puntuals d’empreses i particulars.
El recursos econòmics obtinguts s’inverteixen en els programes d’actuació de l’Associació però principalment es dediquen a la investigació biomèdica i a millorar l’assistència i tractaments en el tres hospitals de referència de Fibrosi Quística a Catalunya i en els centres d’investigació.

Informe econòmic 2014

 

Informe de despeses 2014
Informe de ingressos 2014