Junta Directiva

 

Celestino Raya
President
email:
Pedro Gaona
Vicepresident
email:
Francisco García 
Secretari
email:

 

Francisco José Godoy 
Tesorer
email:

 

Vocals

  

Estelle Delangle
Vocal
email:

 

Mónica Recio
Vocal
email:
Rosa Mª Díaz
Vocal
email:
Josefina Romero
Vocal
email:

 

José Manuel Noguera
Vocal
email:
Ruth Morejón
Vocal
email:
Joana Wilhelm
Vocal
email:

 

Robert Dalmau
Tesorer
email:

 

Equip tècnic de l'ACFQ

 

Nuria Sanz
Coordinadora
email:
Jordi San Martín
Aux. Administratiu Comptable
email: