Per conèixer tot sobre els projectes de l’Associació Catalana de Fibrosi Quística pots consultar la Memòria d’Activitats 2014 de l’Associació Catalana de Fibrosi Quística.