Fundació ONCE

El Real Patronat sobre Discapacitat, en col·laboració amb la Fundació ONCE, ha convocat el Programa Reina Letizia per a la Inclusió, un programa d'ajudes per a estudiants amb discapacitat a partir dels 16 anys.

S'han establert sis modalitats d'ajudes:
1. Ajuda per a l'assistència personal i totes les necessitats de recolzament en el procés educatiu (logopèdia, teràpia ocupacional, terapeutes, interpret de llengua de signes, etc...).
2. Ajudes a l'estudi de posgrau i màster.
3. Ajudes a la mobilitat nacional.
4. Ajudes a la mobilitat internacional.
5. Ajudes per al doctorat.
6. Ajudes a la recerca.

La data límit per a la presentació de les sol·licituds és el 5 d'agost, que s'ha de fer de manera telemàtica a través del portal electrònic del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.
Enllaç: http://sede.mscbs.gob.es/ciudadanos/procAdminitrativos.do?tipo=listarxOrgano&id=EA0022231 
Seleccionar "Programa Reina Letizia Per a la Inclusió" Còdig SIA 687850.
O també enviant la sol·lcitud emplenada amb la documentació requerida a: Secretaria General del Real Patronat sobre Discapacitat. Carrer Serrano, 140, 28006 Madrid.

El model de sol·licitud està accessible per internet a l'adreça http://www.rpdiscapacidad.gob.es o en la seu electrònica del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, en l'adreça http://sede.mscbs.gob.es/

Per qualsevol dubte o pregunta al respecte us podeu adreçar als telèfons de la Fundació ONCE. Direcció de Programes de Universitats i Talent Jove: 915068945 i 915068946.