Per a millorar la qualitat de l'atenció a les persones trasplantades amb Fibrosi Quística

 La Societat Europea de Fibrosi Quística (SEFQ) està realitzant una enquesta per veure la percepció dels pacients i els seus familiars respecte al trasplantament en la Fibrosi Quística. L'enquesta està amb anglès però seria important que un gran nombre de pacients trasplantats pulmonars la puguin respondre.

És un projecte a nivell internacional per millorar la qualitat de l'atenció dels trasplantats pulmonars per Fibrosi Quística. La data límit per respondre l'enquesta és el 16 de novembre de 2020.

Patient and Family Survey: http://https://www.surveymonkey.com/r/HZ5VTGR