Recomanacions per a persones amb FQ

Ja ha començat la calor, i com sempre, és molt important que les persones amb Fibrosi Quística preguin mesures referents a l'alimentació i a la hidratació.

Us recordem que a l'apartament "Documents" del web trobareu un document sobre les recomenacions referents a l'alimentació i hidratació, en cas de molta calor, per a les persones amb FQ. Un document de la Direcció General de la Salut de França, que va distribuïr l'Associació Francesa de FQ, i revisat per la Sra. Dolores García, Dietista-Nutricionista del Servei de Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició Pediàtrica de l'Hospital Sant Joan de Déu.

Més informació a:

Generalitat de Catalunya. Departament d'Interior:
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencia/riscos_naturals/onada_de_calor/
- Generalitat de Catalunya. Canal Salut
https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/cop-de-calor/
- Ministeri de Sanitat:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/calor.htm