Onada de calor

Estiu 2017

Tradueix la notícia: Español

Enguany ja ha començat la calor i és molt important que les persones amb Fibrosi Quística prenguin mesures referents a l'alimentació i a la hidratació.

A l'apartat del web Documents trobareu documentació sobre les recomanacions referents a l'alimentació i hidratació, en cas de molta calor, per a les persones amb FQ. Un document de la Direcció General de Salut de França, que va distribuir l'associació francesa de FQ, i revisat per la Sra. Dolores García, Dietista-Nutricionista del Servei de Gastroenterologia, Hepatologia i Nutrició Pediàtrica de l'Hospital Sant Joan de Déu.

També trobareu més informació a:

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/calor.htm

Generalitat de Catalunya
http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccioemergencia/riscos_naturals/onada_de_calor/