Federació Espanyola de Fibrosi Quística

Us informem que la Federació Espanyola de Fibrosi Quística ha posat en marxa l’Observatori de qualitat i bones pràctiques en Fibrosi Quística. Podeu consultar-lo a:
https://fibrosisquistica.org/observatorio-de-calidad/