Catalan

La revista per vèncer la fibrosi quística és una eina per donar a conèixer el nostre treball.
La revista és gratuïta i la podeu descarregar des d'aquest portal o demanar que us la enviïn per correu ordinari en format paper

Revista Per a vèncer la Fibrosi Quística n69