Propostes de les Federacions i Associacions de Malalties Minoritàries pel desplegament del model assistencial a Catalunya